TietojaSuomen Liiketoimintakaupat

Olemme yritysvälitystoimisto joka toimii koko suomen alueella.

Pyydä tarjous välityksestä !

LIIKETOIMINTAKAUPAT.FI    0400538862   vesa.leppanen@wbl.fiMYYTYJÄ YRITYKSIÄ KAUTTA SUOMEN


1.3.2021 MYYTY NESTE ASEMA KIINTEISTÖINEEN LIIKETOIMINTAKAUPALLA.

PARAINEN

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Paraisilla sijaitsevan Kirjalan Kahvitupa kahvilan liiketoiminta myytiin liiketoimintakaupalla.

RAAHE

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Raahessa sijaitseva hoivapalveluyrityksen liiketoiminta myytiin liiketoimintakaupalla.

KIRKKONUMMI

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Kirkkonummela  toimivan Abloy-lukkoliikkeen Espoon Lukitus Oy:n koko osakekanta myytiin.

HELSINKI

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Helsingissä toimivan Sähköasennusliikkeen koko osakekanta myytiin.

KUHMO

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Kuhmon Neste-asemana tunnettu kiinteistö myytiin Osuuskauppa Maakunnalle ja liiketoiminta myytiin Tuija Toivasen omistamalle Huoltamo Kuksa Oy:lle. Eli hyvää kahvia, ruokaa, tarvikkeita sekä autojen korjausta tarjotaan edelleen ja polttaineiden myyntiä jatketaan ABC asemana.

HEINOLA

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun  Heinolassa sijaitsevan (Mekonomen ) autokorjaamon omistajan 5-Huolto Oy:n korjaamotoiminta myytiin Jani Nipulin omistamalle Autokorjaamo Nipuli Oy:lle liiketoimintakauppana.

KOKEMÄKI

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Pirjo Laaksosen omistaman Kokemäen Kukka-  ja Hautaustoimiston liiketoiminta luovutettiin uudelle yritykselle Kukka ja hautaustoimisto Väliviita Oy:lle.  Yrittäjänä luotettavia palveluja jatkossa tarjoaa  Kristiina Väliviita.                           

YLÖJÄRVI

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun P.H.Logistigs Oy myi Hakeauton liiketoiminnan Hämeen Kone ja Kuljetus Oy:lle, eli energiansaanti voimalaitoksissa on taattu.

EURA

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Euralaisen linja-autoyrityksen Liikenne Lönnberg Oy:n liiketoiminta myytiin Niittumaa Oy:lle joka jatkaa luotettavaa palvelutoimintaa samalla kalustolla.

JYVÄSKYLÄ

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun myytiin hyvinvointialan yrityksen liiketoiminta kalustoineen.

PIELAVESI

Suomen Liiketoimintakaupat toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Pielavedellä toimiva tavaraliike sekä kirjakauppa Kirjakulma vaihtoi omistajaa. Kirjakulma Pirjo Lipponen Oy myi liiketoimintakauppana koko toiminnan perustetulle yhtiölle Kirjakulma Tmi Paula Mensonen. Palvelut siis jatkuu paikkakunnalla tehokkaasti ja palvelevasti.  

KOKEMÄKI

Suomen Liiketoimintakaupat  toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kunKokemäellä toimiva kivialan liike Kivihuolto Nykänen Ay myi liiketoimintakauppana toimitilansa sekä liiketoimintansa kokonaisuudessaan ostajalle Tmi M. Naukkarinen. Eli pitkään ja luotettavasti toiminutta erikoispalvelua toimittaa jatkossa Marko Naukkarinen. Myyjä toimii edelleen neuvonantajana toiminnassa.

VALKEAKOSKI

Valkeakoskella toimiva valaisin-, ja sähköasennusliikkeen Valkeakosken Toleva Oy Sähköliikkeen koko osakekanta vaihtoi omistajaa.

EURA

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun myytiin liiketoimintakauppana Huoltoasema ja siihen kuuluva autokorjaamo.

OULU

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun myytiin liiketoimintakauppana Autoasi-ketjuun kuuluva autokorjaamo.

PIEKSÄMÄKI

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Paperi- ja Kirjakauppa Pieksän Kirjan liiketoiminta myytiin uudelle yrittäjälle ja hänen yhtiölleen JS Kirjapalvelut Oy:lle

ESPOO

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Espoolaisen LVI-alan liikkeen LVI-Option liiketoiminta myytiin.

UUSIMAA

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun yhteistyössä lakitoimiston kanssa myytiin konkurssipesän kalustoa Etelä-Suomessa.

LAITILA

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun kuljetinrullia valmistavan Blue Steelin liiketoiminta myytiin Mivepa Oy:lle.

HELSINKI

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Tuontiliike Ukkonen Oy Ltd:n liiketoiminta luovutettiin ostajalle.

ETELÄ-POHJANMAA

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan konekorjaamon liiketoiminta luovutettiin ostajalle.

TURKU

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun kahvila myytiin.

KUOPIO

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Kuopiossa kauppakeskus Kolmisopessa toiminut ruokaravintola Cafe Maria sai uudet yrittäjät.

KOTKA

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun ravintolalaiva myytiin.

KUOPIO

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Neste aseman liiketoiminta myytiin.

VIRRAT

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Kukka- ja hautaustoimiston liiketoiminta myytiin.

LOHJA

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun teollisuuden kunnossapitoyrityksen osakekantaa myytiin.

NURMIJÄRVI

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun ravintola- majoituskohteen liiketoiminta myytiin.

TUUSULA

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun tukkuliikkeen liiketoiminta myytiin.

TURKU

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun 120 asiakaspaikkaisen ruokaravintolan liiketoiminta myytiin.

PIIKKIÖ

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun puusepänliikkeen liiketoiminta myytiin.

TURKU

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Pub-ravintolan liiketoiminta myytiin.
17.4.2018
Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä:
WBL Group Oy Ltd
Yhteystiedot:
Torpparinkaari 2 A 7
21110  Naantali

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
WBL Group Oy Ltd / Vesa Leppänen
Torpparinkaari 2 A 7
21110 Naantali
0400538862
vesa.leppanen@wbl.fi

2. Rekisteröidyt: asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat tms.
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus ja
rekisterin pitämisen peruste:
-Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, -Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: asiakassuhteen hoitaminen, - palveluistamme kertominen

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen mukaan lukien käsittely tilastollisiin tarkoituksiin sekä verkkopalveluun liittyvien asiakas-, yhteistyökumppani- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakkaille

suunnatussa muussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa, jonka osana se käsittelee henkilötietoja myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

4.Rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista henkilöistä (rekisteröidyistä):

Myyjä tai myyjä-organisaation edustaja, yhteyshenkilö tai työntekijä, joka käyttää palvelua; Ostaja tai ostaja-organisaation edustaja, yhteyshenkilö tai työntekijä, joka käyttää palvelua; Välittäjä-organisaation edustaja, yhteyshenkilö tai työntekijä, joka käyttää palvelua; Pankki/rahoittaja-organisaation edustaja, yhteyshenkilö tai työntekijä, joka käyttää palvelua.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


5.Suostumuksen peruuttaminen
-Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
-Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
-Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
-Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Toimitettavien tietojen sisältämät tiedot ovat vain yksityisesti ylläpidettyjä tietolähteitä. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
-asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
-Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin WBL Group Oy Ltd:n ulkopuolelle.
Yritys WBL Group Oy Ltd on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8.Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
9. Henkilötietojen käsittelijät
-Henkilötietoja käsittelee Vesa Leppänen.
-Jos ulkoistatamme henkilötietojen käsittelyä, tällaisia voivat olla esim. tilitoimisto tai IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.
-Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
-Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
-Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojaus:

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyllä ja valtuutetulla henkilöllä.